Tilbage til artikeldetaljer En Herremand og en Herremands Frue, Et Billede fra Slutningen af det 17de Aarhundrede *).