Tilbage til artikeldetaljer 34. Aarsberetninger fra det kongelinge Geheimearchiv, indeholdende Bidrag til Dansk Historie af utrykte Kilder, udgivne af C. F. Wegener. Kiöbenhavn. I commission hos C. A. Reitzels Bo og Arvinger. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. 1852—55. LXXXIV. 296, 46. 4to. Hent Download PDF