Tilbage til artikeldetaljer Nogle Bidrag til Nakskovs Statistik i Begyndelsen af det 17de Aarhundrede, og til denne Stads Pr├Žstehistorie. Hent Download PDF