Tilbage til artikeldetaljer 8. Diplomatarium Norvegicum. Oldbreve til Kundskab om Norges indre og ydre Forholde (Forbold), Sprog, Slægter, Sæder, Lovgivning og Rettergang i Middelalderen: samlede og ud- Förste Samling. 1ste Hefte. Christiania. 1847. 383S. 8. (med 3 Strifrvrteover). Hent Download PDF