Tilbage til artikeldetaljer 4. Diplomatarium Dalecarlicum.urkunder rörande Landskapet Dalarne:samlade och utgifne(1sta Del) af C.G.Kröningssvärd(Herredshøvding)och J. Lidén (Biergværfs:Medicus.)Stockh.1842.312 S.4to(Med 2 Tavler Facsimiler)II.III.Del,utg.af C. G.Kröningssvärd Fahlun,1844-46. 312 og 246 S. foruden 68 S. Registere.4 Hent Download PDF