Tilbage til artikeldetaljer Bidrag til Dronning Christinas, det svenste Hofs og Corfitz Alfeldts Historie, i Aarene 1651—55, af Peder Iuuls utrykte Breve til Charisius, Download Download PDF