Tilbage til artikeldetaljer Et Bidrag til Underretning om Begravelsesomkostninger i Kiøbenhavn, i første Halvdeel af 18de Aarhundrede. Download Download PDF