Tilbage til artikeldetaljer Corfitz Alfeldts Midler og Rigdom; tilligemed en Beskrivelse over Indrewingen af hanS Gaard i Kiøbenhavn. Download Download PDF