Tilbage til artikeldetaljer 16. Actstykker, for. største Delen hidtil utrykte, til Oplysning især af Danmarks indre Forhold i ældre Tid: samlede og udgivne af Fy ens Stifts literai re Selskab. Odense 1841. 204 S. 4. Hent Download PDF