Tilbage til artikeldetaljer Bemærkninger angaaende Hoveriets, Vornedskabets og Herregaardenes Oprindelse i Danmark, nærmest i Anledning af Etatsraad Estrup's og Professor N. M. Petersen's Yttringer over denne Gienstand. Hent Download PDF