Tilbage til artikeldetaljer 4. Efterretninger angaaende Ribe By, udgivne som Indbydelsesskrift til Examen i Ribe Cathedralskole 1839. VIIde Samling, af Dr. P. N. Thorup. Ribe, 1839. 72 og 20 S. 8vo. Hent Download PDF