Tilbage til artikeldetaljer Thorkild C. Lyby: Vievangeliske. Studier over samspillet mellem udenrigspolitik og kirkepolitik på Frederik I's tid. Aarhus Universitetsforlag, 1993. 497 s. Martin Schwarz Lausten: Christian 2. mellem paven og Luther. Tro og politik omkring »den røde konge« i eksilet og i fangenskabet (1523-1559). Kirkehistoriske Studier III, 3. Institut for Kirkehistorie, Københavns Universitet. Akademisk Forlag, 1995. 504 s., 468 kr.