Tilbage til artikeldetaljer Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling. Erhvervelser 1924-1987. Vejledning i benyttelse. Red. Birgitti. Possing og Bruno Svindborg. Det kongelige Bibliotek, Museum Tusculanums Forlag 1995, 2 bind, 675 s., kr. 380. (Danish Humanist Texts and Studies, volume 12). Download Download PDF