Tilbage til artikeldetaljer Christian Krötzl: Pilger, Mirakel und Alltag. Formen des Verhaltens im skandinavischen Mittelalter (12.-15. Jahrhundert). Societas Historica Finlandiae. Studia Historica 46. Helsinki 1994. 393 s., 4 kort.