Finn Grandt-Nielsen: Danske billetter. Nødpengesedler 1807-16. Dansk Nnmismatisk Forening.Odense Bys Museer. Fynske studier 16. Odense 1993.328 s., ill.

  • Dan H. Andersen

Forfatterbiografi

Dan H. Andersen
N/A
Publiceret
1994-01-01
Citation/Eksport
H. Andersen, D. (1994). Finn Grandt-Nielsen: Danske billetter. Nødpengesedler 1807-16. Dansk Nnmismatisk Forening.Odense Bys Museer. Fynske studier 16. Odense 1993.328 s., ill. Historisk Tidsskrift, 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53613
Sektion
Artikler før 1998