Tilbage til artikeldetaljer Hans Henrik Appel: At være almuen mægtig - de jyske bønder og øvrigheden på reformationstiden. Landbohistorisk Selskab, 1991. 187 s. Download Download PDF