Tilbage til artikeldetaljer Mogens Herman Hansen: Athenian Ecclesia II. A Collection of Articles 1983-1989. København, Museum Tusculanums Forlag, 1989. 235 kr, paperback 185 kr.