Tilbage til artikeldetaljer Sangen om Slaget ved Maldon og andre kilder til Sven Tveskægs og Olav Tryggvessons kampe i England i 990erne. Oversat med indledning og noter af Niels Lund. Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse. Museum Tusculanums Forlag. København 1991. 85 sider. 7 illustrationer. 1 kort. Pris 120 kr. Hent Download PDF