Tilbage til artikeldetaljer Erik Norberg (udg.): Carl August Ehrensvärd. Dagbogsanteckningar 1938-1957, Samfundet för utgivande av håndskrifter rörande Skandinaviens historia. Handlingar del 16, Stockholm 1991. (Distribution: Krigsarkivet, S-115 88 Stockholm). 418 sider. Ill. Sv.kr. 300,00. Hent Download PDF