Tilbage til artikeldetaljer Søren Balle (udg.): Jørgen Pedersens jyske rentemesterregnskab 1546. (Memo 1984-12). Århus 1985. - viii+ 1995.; samme: Kronens gæld på Kieleromslaget 1537-48. Registre og regnskaber. (Memo 1987-1). Århus 1987. - xv24os.; samme: Kronens kreditorer på Kieleromslaget 1533-48. (Memo 1987-3). Århus 1987. - 171 s.; samme: Kronens kreditorer i Danmark 1533-48 (59). (Memo 1987-4). Århus 1987. - 130s. (Økonomisk Institut, Aarhus Universitet). 5 kr.pr.stk. Hent Download PDF