Tilbage til artikeldetaljer Olle Ferm: De hogadliga godsen i Sverige vid 1500-talets mitt - Geografisk uppbygnad, råntestruktur, godsdrift och hushållning. Studier till det medeltida Sverige 4. Sthlm., Riksantikvarieåmbetet 1990. - 5265., ill.; S.kr. 150. Hent Download PDF