Tilbage til artikeldetaljer Lars Bisgaard: Tjenesteideal og fromhedsideal. Studier i adelens tænkemåde i dansk senmiddelalder. Arusia-Historiske Skrifter VII, Århus 1988. Hent Download PDF