Tilbage til artikeldetaljer Siegfried Matlok (udg.): Danemark in Hitlers Hånd. Der Bericht des Reichsbevollmåchtigten Werner Best iiber seine Besatzungspolitik in Danemark mit Studien iiber Hitler, Goring, Himmler, Heydrich, Ribbentrop, Canaris u.a. Husum Verlag, 1988. 320 s., 111. Siegfried Matlok (udg.): Danmark i Hitlers hånd, Rigsbefuldmægtiget Werner Bests beretning om sin besættelsespolitik i Danmark med portrætter af Hitler, Goring, Ribbentrop, Himmler, Heydrich, Scavenius og Quisling. Holkenfeldt, København 1989. 3685., ill. Download Download PDF