Tilbage til artikeldetaljer Dyrekøbte Erfaringer. Overretssagfører Otto Fabricius' Erindringer. Ved L.B.Fabriicius. Kbhvn., C.A.Reitzels Forlag 1989, 270 s., HL, Kr.183.