Tilbage til artikeldetaljer Slægter, Skjolde, Steder. Festskrift til Knud Prange 6. juni 1990. Redigeret af Tommy P.Christensen, Jens Villiam Jensen, Vagn Skovgaard-Petersen og Allan Tønnesen. Odense Universitetsforlag. Odense 1990. XVI+ 291 s. 111. 260 kr.