Tilbage til artikeldetaljer Henry Kamen, European Society, 1500-1700. London, Hutchinson 1984. -3335.; $14.95). Sheldon J. Watts, A Social History of Western Europe, 1450-1720. London, Hutchinson 1984. - IX+ 2755., ill.; $7.95. Goran Ryst ad, Religionskrige og enevælde. Politikens verdenshistorie (Hovedred. E.Bjøl) bind 12. Kbh., Politikens forlag 1985.-3365., ill. - 313kr. (subskription). Kurt Ågren, Et nytt Europa, 1500-1700. Aschehougs verdenshistorie 8. Oslo, H. Aschehoug & Co. 1985. - 272s., Ill. - Ca.310 N.kr. (subskription). Hent Download PDF