Tilbage til artikeldetaljer Yvonne Maria Werner: Svensk-tyska forbindelser kring sekelskiftet 1900. Politik och ekonomi vid tillkomsten av 1906 års svensk-tyska handels- och sjofartstraktat. Lund University Press 1989. 352 s.