Tilbage til artikeldetaljer Lars Ersgård: »Vår Marknad i Skåne«. Bebyggelse och urbanisering i Skanör och Falsterbo under medeltiden. Lund, Almqvist & Wiksell, 1988. 245 s. Ill. 187 Sv.kr. Download Download PDF