Tilbage til artikeldetaljer Jens Arup Seip: Om å skrive hovedoppgave. Historie. 3. utgave. Universitetsforlaget, Oslo, 1988. 47. sider.