Tilbage til artikeldetaljer Litteratur og lærdom. Dansk-svenske nylatindage april 1985 red. af Marianne Alenius og Peter Zeeberg. Renæssancestudier 1. Kbh., Museum Tusculanums Forlag, 1987. 161 s. 122 kr. Hent Download PDF