Tilbage til artikeldetaljer Lars N. Henningsen: Provinsmatadorer fra 1700-årene. Reder-, købmands - og fabrikantfamilien Otte i Ekernførde i økonomi og politik 1700-1770. Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Rosenkilde og Bagger, 1985, 472 s. Ill. Hent Download PDF