Tilbage til artikeldetaljer Tage Kaarsted: Ove Rode som indenrigsminister. Udgivet af Institut for Presseforskning og Samtidshistorie. Odense Universitetsforlag, 1985. 364 s.