Tilbage til artikeldetaljer Anders Sunesen. Stormand. Teolog. Administrator. Digter. Femten Studier redigeret af Sten Ebbesen for Københavns Universitets Center for europæiske middelalderstudier. København, G.E.C. Gad, 1985. 281 s. + XII fotoplancher. 195,20 kr. Hent Download PDF