Tilbage til artikeldetaljer F. Stendal Pedersen: Fynsk landbrugs vilkår 1682. Statistiske studier i produktionsmuligheder og ejendomsstruktur på grundlag af forarbejderne til Christian V's matrikel. Odense, Universitetsforlaget 1985. X + 416 sider. 329,40 kr.