Tilbage til artikeldetaljer Agnes Geijer, Anne Marie Franzén og Margareta Nockert: Drottning Margaretas gyllene kjortel i Uppsala Domkyrka. The Golden Gown of Queen Margarete in Uppsala Cathedral. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stkh., 1985. 68 s. 12 pi. 95 skr. Hent Download PDF