Tilbage til artikeldetaljer LarsJ. Larsson: Sören Norby och Östersjöpolitiken 1523-1525. Bibliotheca Historica Lundensis LX. Malmö, Liber Förlag, 1986. 211 s.