Tilbage til artikeldetaljer Lotte Dombernowsky: Lensbesidderen som amtmand. Studier i administrationen af fynske grevskaber og baronier 1671-1849. Administrationshistoriske Studier nr. 8. Rigsarkivet/G. E. C. Gads forlag, 1983. 525 s. 183 kr.