Tilbage til artikeldetaljer Jørn Sandnes: Handbok i lokalhistorie. Faget og metodene. Universitetsforlaget Oslo - Bergen - Tromsø - Stavanger, 1983. 141 s. Ill.