Tilbage til artikeldetaljer Hans-Norbert Lahme: Sozialdemokratie und Landarbeiter in Danemark (1871-1900). Eine Studie zur Entwicklung und Theorie und Praxis in der fruhen dänischen Sozialdemokratie. Gleichzeitig ein Beitrag zur Diskussion der Agrarfrage in der europäischen Sozialdemokratie vor dem Ersten Weltkrieg. Odense University Studies in History and Social Sciences. Vol. 76. 415 s. Dansk resumé. 1982. Årbog for arbejderbevægelsens historie 12. Udgivet af Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie. 1982. 240 s.