Tilbage til artikeldetaljer Bertil Lundvik: Solidaritet och partitaktik. Den svenska arbetarrörelsen och spanska inbördeskriget 1936-39. Studia Historica Upsaliensia 114. Uppsala, 1980. 215 s.