Tilbage til artikeldetaljer Mogens Rathsack, Fuldaforfalskningerne. En retshistorisk analyse af klostret Fuldas pavelige privilegier i perioden 751-ca. 1158. København, Juristforbundets forlag 1980. 681 sider. 408 kr. Hent Download PDF