Tilbage til artikeldetaljer Svenska Riksrådets Protokoll. Utgivet av Riksarkivet genom Lennart Thanner och Christer Danielson. Stenografiska Protokoll. Tolkade av Hilding Svensson. Bd. I, 1674-1675. rorande Sveriges Historia, tredie serien, ny foljd. Stockholm, Allmänna Forlaget 1975. XV+465 s. Hent Download PDF