Tilbage til artikeldetaljer Sverre Bagge: Den kongelige kapellgeistlighet 1150-1319. Bergen - Oslo - Tromsø. Universitetsforlaget 1976. 205 s. Hent Download PDF