Tilbage til artikeldetaljer Bo Grandien: Drommen om renässansen, Frederik Wilhelm Scholander som arkitekt och mångfrestare. Nordiska museets Handlingar 93. Uddevalla 1979. 514 s. Hent Download PDF