Tilbage til artikeldetaljer fens Henrik Tiemroth: Erslev - Arup - Christensen. Et forsøg på strukturering af en tradition i dansk historieskrivning i det 20. århundrede. Institut for Samtidshistories skriftserie, C. A. Reitzel 1978. 122 s. 25 kr.