Tilbage til artikeldetaljer Andreas Holmsen: Nye studier i gammel historie. Oslo. Universitetsforlaget, 1976. 187 s. N.kr. 45.