Tilbage til artikeldetaljer Martin Schwarz Lausten: Religion og politik. Studier i Christian III's forhold til det tyske rige i tiden 1544-1559. København, Akademisk Forlag 1977. 374 s.