Tilbage til artikeldetaljer E. Ladewig Petersen: Christian IV.s pengeudlån til danske adelige. Kongelig foretagervirksomhed og adelig gældstiftelse 1596-1625. Københavns Universitet, Institut for økonomisk historie. Publikation nr. 8. Kbh. 1974. 152 sider. Hent Download PDF