Tilbage til artikeldetaljer Göran Inger: Das Geständnis in der schwedischen Prozessrechtsgeschichtc. I. Bis zur Gründung des Svea Hofgerichts 1614. Rättshistoriskt Bibliotek, Bd. 26, Skrifter utgivna av Institutet för Rättshistorisk Forskning, Ser. I. Sthlm. 1976.