Tilbage til artikeldetaljer Rolf Torstendahl: Dispersion of Engineers in a Transitional Society. Swedish Technicians 1860-1940. Studia Historica Upsaliensia 73. Uppsala 1975. 312 sider.